Heiskort

Heiskort for sesongen 2020/2021

 • Ungdom: 7-17 år
 • Voksne: 18-64 år
 • Senior: 65+ år

Alle barn 0-6 år kjører gratis hos oss med bruk av hjelm. Keycard (kr. 80) følger ikke med.

*Alle heiskort skal kjøpes på nett. Vi anbefaler at dere som skal kjøpe heiskort bruker vår nett-løsning på en pc eller laptop før ankomst. Det er lettere å opprette sin bruker på stor skjer inne i varmen, enn på liten mobilskjerm ute i kulden hos oss. 

Retningslinjer for heiskort

 • Sesongkortet er personlig med bilde. Dette kortet kan aldri overdras til andre.
 • Det gis ingen erstatning ved uforutsette driftsstopp. Dette kan være strømbrudd, dårlig vær, tekniske feil med maskiner, stenging av nedfarter/heiser etc.
 • Refusjon ved skader/sykdom gis kun til den skadde/syke mot legeerklæring. Refusjonen gis kun for de dager skipasset ikke har vært benyttet.
  *Refusjon gis ikke på timeskort eller dagskort.
 • Nesfjellet Alpin er et av alpinsentrene i Vinterlandet, og vinterlandskortet kan både kjøpes og brukes hos oss.
 • Pga krav fra kommunelege og smittesporing skal alle oppgi navn på brukerne av kortene. Dette gjøres på nett for alle kort, før betaling. 
 • Hjelm er påbudt hos Nesfjellet Alpin. Ingen hjelm – ingen kort.
 • Heiskortene gjelder for inneværende sesong.  

Refusjonsordning sesongkort – COVID

 • Om vi blir nødt til å stenge ned grunnet viruset, vil alle skidager som er igjen på sesongkortet bli tilbakebetalt. Er det 20 eller færre dager igjen, blir det ingen tilbakebetaling.