Velkommen med FjellLinken til Nesfjellet

Buss-link mellom Nesbyen og Nesfjellet

FjellLinken er en moderne 20 seter minibuss som gikk i perioden lørdag 29. januar til 16. april 2022. Med blide sjåfører og fornøyelig reisekomfort var det mulig å komme seg fra togstasjonen til Nesfjellet Alpin for kun 50 kroner. 

Det var også lagt til en rute til Nystølen. 


*Hva som skjer videre med dette busstilbudet er uklart. 


Sjekk tilbake senere.