Snow-blog

Mer kaldt vær!

Velkommen til 5. januar 2024.
Team Snø ser seg nødt til å starte skidagen uten stolheis i dag også. Det er rett og slett for kaldt, og i skrivende stund rapporteres det om 26 minusgrader på toppen. Solen er kommet smilende over horisonten, og det skal bli mildere utover formiddagstimene. Stolheisen er klargjort, og vil åpne dersom forholdene tillater det senere på dagen.
Ellers åpner Tyrihans og Barneområdet som vanlig kl. 10, og skiforholdene er fantastiske for alle som kler seg godt🧣
Parken er åpen. Den ble klargjort i går, og skal håndshapes i dag.

At vi starter heistilbudet uten stolheis henger på knaggen «sikkerhet». Det er vår oppgave å sørge for at våre gjester er trygge hos oss, og ikke utsettes for fare. En eventuell lengre heisstans i denne kulden vil bli en farlig påkjenning, både for dere og også for vårt mannskap som må ut på vaieren å evakuere.

Vi satser på snarlig mildere forhold, at kulden biter fra seg det verste og at hele anlegget kan åpnes om ikke altfor lenge.

___


Welcome to January 5, 2024.
Team Snow finds it necessary to start the ski day without the chairlift today as well. It’s simply too cold, and at the moment, there are reports of 26 degrees below zero at the top. The sun is smiling over the horizon, and it is expected to get milder as the morning progresses. The chairlift is prepared and will open later in the day if conditions allow.
Tyrihans and the Children’s Area open as usual at 10 am, and the skiing conditions are fantastic for those who dress warmly 🧣
The terrain park is open. It was prepared yesterday and will be hand-shaped today.


The decision to start the lift service without the chairlift is based on the «safety» peg. It is our responsibility to ensure that our guests are safe with us and are not exposed to danger. A possible extended lift stoppage in this cold would be a dangerous strain, both for you and for our staff who would have to go out on the cable to evacuate.

We are counting on milder conditions soon, hoping the cold eases its grip, and that the entire facility can be opened not too long from now.

 

Langrenn

Trykk på knapp under for å se status på løypekjøringen på Nesfjellet.

Del videre:
Facebook